Digital Strategi

Vi är vi specialiserade på att hjälpa företag att navigera i den digitala världens ständiga förändring. Vårt team av experter är skickliga på att utveckla omfattande digitala strategier som driver resultat och gör det möjligt för företag att frodas i den digitala tidsåldern.

Varför är en strategi viktig

Allt börjar med en strategi som specificerar vad som måste göras samt, kanske mer påtagligt, vad som måste undvikas. Att fatta sunda beslut kommer att erbjuda er det andrum ni behöver för att agera ansvarsfullt.

Det är lätt att gå vilse i den skumma, snabbt föränderliga världen av digitala affärer. Vi har stor och djupgående expertis och har arbetat med flera kunder i olika branscher. Vi har inga studenter som gissar sig till en lösning. Vi har bara erfaren arbetskraft som varit mer länge. Vi kommer inte att spendera tusentals timmar på att skapa långa presentationer istället kommer vi att fokusera på vad som faktiskt ger er resultat.

Hur vi arbetar

Innan projektet

 • Förstudie
 • Analyser
 • Designskisser och prototyper
 • Användartestning
 • Strategiutredning
 • Förväntningsförtydligande

Under projektet

 • Integrationer
 • Utveckling
 • Testning
 • Träning i lösningen
 • Teknisk installation
 • UI/UX design
 • Dokumentation

Efter projektet

 • Övervakning
 • Konsultverksamhet
 • Konverteringsoptimering
 • Testning och vidareutveckling
 • Support
 • Hosting